SE

Eisen in kaart brengen

Eisen centraal

Eisen controle

SCB

Projectrisico’s

Procesrisico’s

Toetsmix

TENDERMANAGEMENT

Vraag achter de vraag

Strategie bepalen

Beste partij

TRAININGEN

Lunchlezingen

SE training

SCB training

Projecten waar we trots op zijn

kybys-250px

Wij hebben een mooie training UAV GC contractbeheersing op maat verzorgd! De deelnemers zijn geprikkeld en hebben direct nieuwe zienswijze en tools gekregen.

Ik geef in principe nooit een 10 omdat er altijd ruimte/ uitdaging moet zijn voor verbetering. Ik vond de training van je erg nuttig en goed ingevuld.

Dank voor alles!

Pascal van der Graaf
Vestigingsmanager

f0b7365f-2a75-46d4-8e13-893b68b59f3f

In zeer korte tijd hebben wij Akertech geholpen om alle aspecten van Systems Engineering toe te passen voor het project Rioolvervanging onderlangs dijken in Lage Zwaluw. De uitwerking betrof het SMART opstellen van eisen inclusief validatie, praktische invulling geven aan het verificatieplan en -rapport.

Bouwra heeft ons snel, adequaat en gericht op weg geholpen om nadere invulling te geven aan het systemengineering-vraagstuk binnen het project “rioolvervanging onderlangs dijken in Lage Zwaluwe”. Zowel structuur te geven in het denken en het opzetten van systemengineering vanaf de objectenboom (SBS), maar ook in het nader opbouwen en het inrichten van het verificatieplan met bovenliggende eisen, systeem eisen, afgeleide eisen e.d. als wel het beschrijven van de overige aspecten die thuis horen in een verificatierapport.  Precies wat we op dat moment nodig hadden!

Michiel Bosch
Adviseur stedelijk water

vissers-ploegmakers

Door de inbreng van ons, voor het V&V-proces, zijn alle audits met goed resultaat doorstaan. Zowel de interne audits als de externe audits vanuit Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Rijnland.

Bouwra ondersteunt ons in het V&V-proces, ze zijn flexibel en het is prettig samenwerken.

Luke van den Bosch
Technisch Manager project VORS

deboer

De oplevering van het project ging mede dankzij ons supersnel en super goed. Mooi detail: geen enkele bevinding vanuit Rijkswaterstaat op het V&V-proces van Bouwra.

Kundig op zeer veel vlakken van SE en SCB. Prettig in de omgang en straalt rust uit. Overall klanttevredenheid 8!

Martijn van der Veer
Projectleider

Arjan heeft bij Civiele Technieken de Boer op 2 brugrenovaties zijn expertise ingezet. Mede door zijn inzet en expertise in V&V en procesbeheersing is het aantoonbaar uitvoeren van een D&C contract beheersbaar vorm gegeven. Door zijn praktische insteek en kennis van de processen die horen bij geïntegreerde contracten was CT deBoer in staat om het werk tot een goed einde te brengen.

De positieve werking van SYSE  in Doesburg heeft ervoor gezorgd dat CT deBoer deze tool opnieuw heeft ingezet in de uitbreiding en brugrenovatie van de IJsselbrug in Zutphen.

Anton Gorter
Ass. Projectleider

Partners

Wie is Bouwra

In 2012 is Bouwra opgericht uit de overtuiging dat de bouwinformatiestroom eenvoudiger moest en sindsdien houden we ons daar elke dag mee bezig. De broers Bouwmeister startte met de ontwikkeling van een SE-tool en breidde sindsdien hun dienstverlening steeds uit.

Arjan Bouwmeister

De bouwman en het eerste aanspreekpunt.
Jouw adviseur

Ronald Bouwmeister

De ICT-er die complexe informatiestromen eenvoudig weet te maken.

BOUWPROJECTEN DIE OPLEVEREN

Wij zorgen voor de efficiëntste weg van klantvraag naar oplevering; voor bouwprojecten in alle soorten en maten.
We dragen bij aan een stevige grip op alle processen en doen dat met verstand van zaken, hard werken en een praktische blik.
Zo zorgen wij voor bouwprojecten die opleveren.

We noemen dat bouwregie; overzicht, controle en altijd de touwtjes in handen.

Want als de regie op een project niet strak is weten we dat het ook anders kan;
projecten overschrijden planning en budget, oplossingen werken in theorie, maar komen in de praktijk niet van de grond en de faalkosten zijn hoog.
Daarom staat Bouwra altijd dicht op het vuur, stellen we de goede vragen en zijn we altijd eerlijk in onze antwoorden.

Wat wij doen

Bouwra schakel je in voor een project in de bouw wanneer je het vooraf goed wil regelen,
je tijdens het project denkt dat het nog niet goed geregeld is of naderhand het gevoel hebt dat het beter kon.

Wij helpen je om afspraken te maken, ze vast te leggen en te zorgen dat iedereen ze nakomt.
We stellen vragen en zorgen voor antwoorden.
We maken ’t makkelijk, omdat we niet snappen waarom het moeilijk moet en doen altijd wat we zeggen.

Afspraak is afspraak

Of we elkaar alleen de hand schudden of een contract tekenen;
wij houden ons altijd aan ons woord.
Dat is waar we voor staan, maar ook wat we in onze partners belangrijk vinden.
Afspraken nakomen is de enige weg naar het doel dat we samen stellen.

Zo zorgen we bij Bouwra altijd voor bouwprojecten die opleveren.

Expertisen

Systems Engineering

Systems Engineering is een werkmethode om op een gestructureerde wijze systemen te ontwikkelen, realiseren en beheren. Belangrijk is het om daarbij om aandacht te houden voor stakeholders en beheersing van de raakvlakken tussen techniek en andere disciplines. Het einddoel is het leveren van een product van hoge kwaliteit dat voorziet in de gebruiksbehoefte en dat de doelen van de klant nastreeft.

Als bouwregisseur beheren wij alle facetten van Systems Engineering. Vanaf het klantidee tot aan de overdracht richting de beheerder zorgen wij dat afspraken worden nagekomen en dat alle partijen tevreden zijn. Dit alles houden we inzichtelijk met het door ons ontwikkelde eisen-beheersysteem SYSE, waarin ook een risicomodule aanwezig is.

Het systeem is bij diverse werken geaudit en werkte telkens naar volle tevredenheid en er zijn geen bevindingen naar voren gekomen. Het systeem is gebruiksvriendelijk en levert op.

Systeemgerichte contractbeheersing

Systeemgerichte Contractbeheersing is het op basis van procesrisico’s, gecombineerd met projectrisico’s, toetsen van werkzaamheden zodat de focus blijft op de beheersing van het project, waardoor doelstellingen behaald worden.

Bouwra inventariseert en waardeert aan de hand van risicosessies de project- en procesrisico’s, waardoor we dit met elkaar kunnen confronteren. Aan de hand hiervan ontwikkelen we een toets-strategie. Als specialisten kunnen we bij Bouwra dit proces volledig invullen, zowel procesmatig als technisch inhoudelijk.

Wij staan voor het uiteindelijk objectief toetsen en het verkrijgen en behouden van vertrouwen tussen partijen, want afspraak is afspraak.

Tendermanagement

Tendermanagement (TM), ook wel aanbestedingsmanagement strekt zich uit van het idee naar de aanbestedingsstrategie tot en met de inschrijving.

Vanuit de werkelijke klantvraag (het idee) kan worden bepaalt welke contractvorm met het bijbehorende aanbestedingsbeleid het best passend is om de projectdoelstelling te verwezenlijken. Daarna is het voor de marktpartij zaak om, zogeheten, de vraag achter de vraag te achterhalen. Anders verwoord: welke belangen wegen het meest en wat kan de marktpartij hier aan bijdragen?

De ervaring van Bouwra hierin is even breed als het gehele pallet van tendermanagement. We hebben bijgedragen aan voortrajecten van geïntegreerde contracten, onder een BVP- en EMVI-aanbestedingen, in de markt te zetten. De inschrijvingen te beoordelen en, bij BVP, de concretiseringsfase te begeleiden. Ook voor het beoordelen van de aanbestedingsdocumenten bent u bij Bouwra aan het goede adres. Uitstekende kennis van ARW, RAW en UAV-GC zijn bij Bouwra aanwezig.

Naast deze opdrachtgevers-ervaring is Bouwra zeer succesvol in aanbestedingstrajecten. Met ervaringen in de rollen van lid tenderboard, tenderstrateeg, tenderleider en opsteller van EMVI-documenten hebben we bij Bouwra een schat aan kennis. Onze visie is dat het gaat om de mix tussen meerwaarde bieden en zoeken naar de meerwaarde die het oplevert. Wij kunnen het beste plan voor het project uitwerken, maar als daardoor de gunning niet binnen wordt gehaald is alle inspanning voor niks geweest.

Vandaar dat wij werken met incentives op basis van gunning en niet op basis van het beste plan. Met Bouwra krijg je of ben je de beste partij voor het project.

Trainingen

Kennis hebben is macht, kennis delen is kracht. Met trainingen over de facetten of onderwerpen binnen Systems Engineering, Systeemgerichte Contractbeheersing en Tendermanagement delen wij onze kennis om te zorgen dat u meer inzicht, kennis krijgt en uiteindelijk een betere zakelijke partner wordt voor bouwprojecten.

Hiervoor heeft Bouwra op maat trainingen ontwikkeld. De kennis uit deze trainingen wordt, afhankelijk van het kennisniveau, in korte tijd en op praktische wijze overgedragen. Wij geloven niet in meerdaagse theorie-cursussen over SE, SCB en TM voor specialisten in de bouw.

Door aan te sluiten op het kennisniveau van de deelnemers borgen wij dat we onbekende onderwerpen in korte tijd bekend maken. Bouwra verzorgt de trainingen middels lunchlezingen (kosteloos), op maat gespecificeerde SE- SCB- en TM-dagtrainingen. Vooraf bepalen we samen de leerdoelen en wij zorgen bij afloop van de training dat de deelnemers de leerdoelen hebben gehaald.